فیله منجمد حلوا سیاه 500گرمی

قیمت: 2,037,000 ریالوزن          500 گرم
انرژی در هر 100 گرم        91 کیلوکالری
پروتئین        20 گرم
کربوهیدرات      0/1 گرم
چربی      0/8 گرم


قیمت:  2,037,000 ریال