کنسرو ماهی تون در روغن 150 گرمی


انرژی         154 کیلوکالری

قند          0 گرم

چربی          12/5 گرم

نمک         1/06 گرم

اسیدهای چرب ترانس        0 گرم

محتویات:گوشت ماهی (هوور-گیدر تیکه ای روشن)
روغن 18%
نمک1/4%
وزن آبکش 72%

شماره پروانه بهداشتی:71/10159

از خرید قوطی متورم و نشتی دار خودداری شود. قوطی درب بسته را قبل از مصرف به مدت 20 دقیقه در آب جوش بجوشانید. تاریخ انقضا 24 ماه پس از تولید (با حفظ شرایط نگهداری) در محل خشک و خنک نگهداری شوند. هرگز قوطی درب بسته روی شعله مستقیم قرار نگیرد.