میگو منجمد بدون پوست و رگ وکیوم 500 گرمی


وزن         500 گرم

انرژی در هر 100 گرم        85 کیلوکالری

پروتئین       20 گرم

کربوهیدرات      0 گرم

چربی     0/5 گرم