میگو منجمد بدون پوست و رگ 500 گرمی


وزن        500 گرم

انرژی در هر 100 گرم        85 کیلوکالری

پروتئین      20 گرم

کربوهیدرات     0 گرم

چربی     0/5 گرم