فیله منجمد گیدر ممتاز 500 گرمی

قیمت:    1,394,000 ریال

وزن        500 گرم
انرژی در هر 100 گرمی    93 کیلوکالری
پروتئین    20 گرم
کربوهیدرات     0/1 گرم


قیمت: 1,394,000 ریال
چربی      0/8 گرم