فیله منجمد حلوا سیاه 700گرمی

قیمت: 2,830,000 ریالوزن            700 گرم

انرژی در هر 100 گرم        91 کیلوکالری

پروتئین        20 گرم

کربوهیدرات      0/1 گرم

چربی      0/8 گرم

قیمت:   2,830,000 ریال