بسته بندی:

بسته بندی در پلاستیک به صورت شمش ، هریک عدد شمش در یک کارتن.

وزن:

12تا 16 کیلوگرم خالص


محصول یال اسبی صید سنتی:

عمل آوری به صورت کامل و بدون سر در کارخانه

ماهی یال اسبی صید روز 6-4 ساعت پس از صید

کنترل کیفیت و سایزبندی:

درجه یک، درجه دو و بدون سر

انجماد در تونل-پلیت فریزر در دمای 35- تا 40 - درجه سانتی گراد


سایز:

200/300- 300/500- 500/700-700/1000- 1000-2000

 

عمل آوری به صورت کامل و بدون سر در کارخانه

ماهی یال اسبی صید روز 6-4 ساعت پس از صید

کنترل کیفیت و سایزبندی:

درجه یک، درجه دو و بدون سر

انجماد در تونل-پلیت فریزر در دمای 35- تا 40 - درجه سانتی گراد

سایز:

200/300- 300/500- 500/700-700/1000- 1000-2000

بدون سر H.J.T با سایزهای فوق

نگهداری در سردخانه مناسب با دمای 18- درجه سانتی گراد

بسته بندی:

بسته بندی در پلاستیک به صورت شمش و لایه به لایه پلاستیک گذاری شده و هریک عدد شمش در یک کارتن.

وزن: 10 کیلوگرم خالص