ارزش غذایی پودر میگو

طبق تحقیقات، تجزیه شیمیایی ضایعات میگو نشان می‌دهد که این ماده حاوی پروتئین خام ، کلسیم ، فسفر ، کیتین ، خاکستر و چربی می‌باشد و برای مشخص کردن مناسب ترین سطح جایگزینی پودر میگو به جای پودر ماهی و بررسی ارزش بیولوژیک پودر میگو بر رشد جوجه های گوشتی طی یک آزمایش تغذیه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با 360 قطعه جوجه گوشتی از 21 روزگی تا 56 روزگی تحت 6 تیمار و 4 تکرار 20 ،40 ،60 ، 80 و 100 % پودر میگو جایگزین معادل پروتئین پودر ماهی محتوای جیره شاهد گردید. در پایان نتایج آزمایش اختلاف معنی داری بین میانگین وزن زنده در گروههای مختلف جایگزینی پودر میگو به جای پودر ماهی بود با گروه شاهد نشان نداد.

 

بیشترین افزایش وزن زنده مربوط به گروه 40 % جایگزینی پودر ضایعات میگو به جا پودر ماهی بود که این تیمار بطور معنی داری از تیمار 100 % جایگزینی پودر میگو به جای پودر ماهی افزایش وزن بیشتری داشت. میانگین مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی را تیمار 40 % جایگزینی پودر میگو به پودر ماهی نشان داد. نتایج تجزیه لاشه جوجه های بازده سینه و درصد چربی شکمی وجود ندارد. نتایج کلی این آزمایش دلالت دارد بر اینکه پودر ضایعات میگو جایگزینی مناسبی برای پودر ماهی بوده و از ارزش غذایی مناسبی برای تغذیه جوجه هایی گوشتی برخوردار می‌باشد.

 

خرید پودر میگو

همانطور که در بالا ذکر شد این محصول بدلیل ارزش غذایی بالا در صنعت دام، طیور و آبزیان نقش بسیار مهمی دارد، از این رو تهیه و خرید محصول با کیفیت و مرغوب از یک گروه معتبر نکته مهمی است که باید صاحبان کارخانجات، مرغداریها و غیره برای افزایش بازده مجموعه خود به آن توجه خاص داشته باشند. که در این مورد شرکت فرآوری ایران متو به عنوان بزرگترین تولیدکننده مستقل ماهی خشک ، پودر ماهی و پودر میگو در جنوب کشور، بهترین گزینه می‌باشد.

چرا خرید پودر میگو از ایران متو ؟

1- بزرگترین تولیدکننده پودر میگو در ایران

 

2- تولیدکننده پودر میگو بصورت ارگانیک

 

3- تولید پودر میگو با کیفیت بالا و مطابق با استاندادهای روز

 

4- بزرگترین گروه صیادی در جنوب کشور

 

5- بزرگترین تولید کننده ماهی خشک و پودر ماهی در کشور

 

6- صادرکننده برتر در حوزه شیلات