تری سدیم فسفات(Trisodum phosphate)

 

یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی Na3PO4 و جرم مولی 163.94 gr/mol و چگالی 1.620 gr/cm3 است. دمای ذوب این ترکیب 73.5 درجه‌ی سانتی گراد است و انحلال‌پذیری آن در آب، در دمای صفر درجه‌ی سیلسیوس 1.5gr/100.ml ا ست.

 

 

برای توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید: